در صورت تمایل به اخذ نمایندگی رها همراه مدیران می‌توانید از طریق فرم‌های زیر، درخواست همکاری خود را ارسال نمائید.

فروشگاه‌های محترم در صورت تمایل به اخذ نمایندگی می‌توانند فرم زیر را تکمیل نمایند.

"*" indicates required fields

نوع نمایندگی
آدرس
YYYY slash MM slash DD
نحوه آشنایی
Max. file size: 512 MB.
Max. file size: 512 MB.

شرکت‌های محترم در صورت تمایل به اخذ نمایندگی می‌توانند فرم زیر را تکمیل نمایند.

"*" indicates required fields

نوع نمایندگی
آدرس
YYYY slash MM slash DD
نحوه آشنایی
Max. file size: 512 MB.
Max. file size: 512 MB.